Greitosios medicinos pagalbos medikai atlieka labai svarbią visuomenės sveikatos ir saugumo misiją – suteikdami greitąją medicinos pagalbą nelaimingo įvykio vietoje, namuose ar darbovietėje yra aukščiausio lygio profesionalai nelaimės atveju padedantys pacientams po skubios medicinos pagalbos suteikimo kaip galima greičiau nuvykti į gydimo įstaigas, ligonines, klinikas tolimesnei būtinąjai medicinos pagalbai.

Todėl asociacija vienydama didžiąją dalį Lietuvos greitosios medicinos pagalbos įstaigų aktyviai siekia, kad būtų paruošta ir įgyvendinta kiek galima efektyvesnė įstatyminė bazė, siekia adekvataus, ekonomiškai pagrįsto GMP paslaugų apmokėjimo, bei kelia šioje srityje dirbančių specialistų profesinę kvalifikaciją.

Greitosios medicinos pagalbos įstaigos suteikdamos paslaugas nuo telefoninio skambučio iš paciento priėmimo ir aptarnavimo iki paciento pristatymo į gydymo įstaigas, savo veikloje vadovaujasi aukščiausiais tokio pobūdžio paslaugų suteikimo standartais, todėl nuolat atnaujina naudojamą medicinos pagalbos įranga, automobilių parką, darbuotojų profesinius gebėjimus bei vadybos ir darbų organizavimo standartus, aktyviai dalyvauja visuomenės švietimo, sveikatos klausimais programose, visuomeniniuose renginiuose.