2020-02-14 Kaune įvykusiame  LGMPĮA visuotiniame susirinkime išrinkta nauja valdyba ir pirmininkas.