Atskirų greitosios medicinos pagalbos įstaigų medikai, neatlygintinai, vykdo sveikatos mokymo ir ugdymo programą ikimokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikams, studentams, įvairioms visuomenėms grupėms. Tuo siekiama ne tiktai mokyti kaip teikti pirmąją pagalbą, bet ir padėti formuotis teigiamoms sveikatos atžvilgiu elgesio nuostatoms, sveikos gyvensenos įgūdžiams. Skatinama su sveikata, jos išsaugojimu susijusių naudingų įpročių, vertybių ir elgesio formavimąsi.

Vykdomi privalomieji pirmosios pagalbos nustatytų profesijų ir veiklos sričių asmenų mokymai ir atestavimas, vadovaujantis LR SAM 2016 m liepos 13 d. įsakymu Nr. V-932 „Dėl privalomųjų pirmosios pagalbos, higienos įgūdžių, alkoholio ir narkotikų žalos žmogaus sveikatai mokymų ir atestavimo tvarkos aprašo ir asmenų, kuriems privalomas sveikatos ir/ar pirmosios pagalbos mokymas, profesijos ir veiklos sričių sąrašo, mokymo programų kodų ir mokymo periodiškumo patvirtinimo.“