Lietuvos greitosios medicinos pagalbos įstaigų Asociacijos pagrindinis tikslas – suburti GMP teikiančias įstaigas bei jų padalinius, siekiant spręsti aktualias GMP problemas, teikti kokybiškas paslaugas bei profesiniam bendradarbiavimui mokslo, studijų ligų diagnostikos, gydymo bei profilaktikos problemų sprendimui GMP srityje. Asociacijos veiklos teritorija – Lietuvos Respublikos teritorija.