Trumpas asociacijos pristatymas

Lietuvos greitosios medicinos pagalbos įstaigų asociacija (LGMPĮA) – ne pelno siekianti organizacija (Juridinių asmenų registre įregistruota 2005 m. lapkričio 25 d.) vienijanti greitąją medicinos pagalbą (GMP) teikiančias įstaigas bei jų padalinius, siekiant spręsti aktualias GMP problemas, teikti kokybiškas paslaugas bei profesiniam bendradarbiavimui mokslo, studijų, ligų diagnostikos, gydymo bei profilaktikos problemų sprendimui GMP srityje. LGMPĮA vykdydama savo veiklą įgyvendina įstatuose numatytus tikslus ir uždavinius, veikia laikydamasi Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos asociacijos įstatymo, kitų įstatymų, Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų ir LGMPĮA įstatų.

Šiuo metu Lietuvos greitosios medicinos pagalbos įstaigų asociacijai priklauso 41 narys (įstaiga). Asociacijos valdymo organai yra: visuotinis narių susirinkimas, valdyba. Tarp visuotinių susirinkimų Asociacijos veiklą vykdo asociacijos valdyba, kurią sudaro 10 narių. Valdybai vadovauja valdybos pirmininkas.

LGMPĮA dalyvauja teisės aktų, programų sveikatos apsaugos klausimais ruošime ir įgyvendinime, teikia pasiūlymus Vyriausybei, LR SAM ir kitoms institucijoms ir organizacijoms sveikatos politikos klausimais.

Asociacijos buveinės adresas – Vyturio g. 15-16, 95186 Klaipėda,
Duomenys korespondencijai - Pramonės pr. 33, 51271 Kaunas,  El. p.  gmp.asociacija@gmail.com