Greitosios medicinos pagalbos medikai

Greitosios medicinos pagalbos medikas tai turintis aukštesnįjį ar aukštąjį medicininį išsilavinimą – baigęs slaugos studijas turintis galiojančią slaugos praktikos licenciją medikas. Turintis dokumentą, leidžiantį teikti GMP paslaugas (Slaugos specializaciją patvirtinantis dokumentas užsiimti specializuota slaugos praktika – skubiosios medicinos pagalbos slaugos specialistas). Tai teistumo neturintys, nepriekaištingos reputacijos savo srities profesionalai.

GMP įstaigos

Lietuvos greitosios medicinos pagalbos įstaigos organizuoja ir teikia greitosios medicinos pagalbos paslaugas, GMP dispečerinės tarnybos paslaugas, užtikrina būtinąją medicinos pagalbą visą parą, savaitgaliais bei švenčių dienomis. Siekia teikti kokybiškas paslaugas, atitinkančias šiuolaikinį medicinos mokslo ir žinių lygį, su standartizuotomis išvažiuojamosiomis brigadomis bei personalu, paruoštu pagal Greitosios medicinos pagalbos paslaugų reikalavimus, tobulinti GMP pajėgų valdymą Lietuvoje,…

Asociacija

Lietuvos greitosios medicinos pagalbos įstaigų Asociacijos pagrindinis tikslas – suburti GMP teikiančias įstaigas bei jų padalinius, siekiant spręsti aktualias GMP problemas, teikti kokybiškas paslaugas bei profesiniam bendradarbiavimui mokslo, studijų ligų diagnostikos, gydymo bei profilaktikos problemų sprendimui GMP srityje. Asociacijos veiklos teritorija – Lietuvos Respublikos teritorija.